VƯỜN SOÀI- Hội An-0235 3934 5672
Địa chỉ : 441/2 Cửa Đại, Cẩm Châu, Tp. Hội An, Quảng Nam
Vị trí: 441/2 Cửa Đại, Cẩm Châu, Tp. Hội An, Quảng Nam 0235 3934 5672
Dịch vụ homestay
Internet
Máy giặt
Trẻ em dưới 6 tuổi
Buồng tắm nước nóng
Bãi đổ xe
Điều hòa
  • VƯỜN SOÀI- Hội An-0235 3934 5672
  • VƯỜN SOÀI- Hội An-0235 3934 5672
  • VƯỜN SOÀI- Hội An-0235 3934 5672
  • VƯỜN SOÀI- Hội An-0235 3934 5672
  • VƯỜN SOÀI- Hội An-0235 3934 5672
  • VƯỜN SOÀI- Hội An-0235 3934 5672

441/2 Cửa Đại, Cẩm Châu, Tp. Hội An, Quảng Nam

0235 3934 5672 

Các khách sạn xung quanh